ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Αρχιτεκτονική μελέτη για την εξ αρχής κατασκευή τριώροφης κατοικίας.

Αρχιτεκτονική Μελέτη –  Σχεδιασμός: Σπηλιωτοπούλου Αγγελική

Τοποθεσία: Πύργος, Ηλείας

Εμβαδόν: 145 m2

Κατάσταση: Ανεγερση 2022-

Share

Latest stories for you

Subscribe to receive weekly life-updates