Δωμάτιο τραπεζαρία

Ένα σπίτι αποτελούμενο από δωμάτια χωρίς ενιαίους χώρους. Ένα από αυτά τα δωμάτια έπρεπε να αποτελέσει το χώρο της τραπεζαρίας για το ζευγάρι. Για να ενοποιηθούν αυτοί οι αποκομμένοι με πόρτες χώροι αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν τρία υλικά σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Ένα ενιαίο πλακάκι σε όλο το πάτωμα, πόρτες και έπιπλα σε όψη ξύλου και στοιχεία τσιμεντοκονίας σε τοίχους.

Χρόνος μελέτης: ΧΜάιος 2017
Τοποθεσία: Πάτρα
Scroll to Top