Μια κουζίνα μέχρι το σαλόνι

Η κουζίνα εδώ δεν είναι απλά μια κουζίνα, είναι ένας ολόκληρος χώρος που δεν έχει διακριτά όρια από το υπόλοιπο σπίτι. Ξεκινάει σαν κουζίνα ενώ συνεχίζει η σύνθεση της έως το σαλόνι και παράλληλα δημιουργεί χώρο φαγητού για την οικογένεια. Είναι πραγματικά η καρδιά του σπιτιού.

Χρόνος μελέτης: Νοέμβριος 2016
Τοποθεσία: Καστελόκαμπος, Πάτρα
Scroll to Top